Strona Główna
Pokój Profesorski
Huncwocka Gazeta
Pomoc, skargi, zażalenia
Sowy kontaktowe
Social media UH

Dziedziniec
Opis Domów
Regulamin Szkolny
Oferta Edukacyjna
System Oceniania
System Punktowania
Wymagania
Samouczek
Grafika do newsów
System pisania newsów
Reklamy szkoły

Społeczność
Inkwizytor
Spis Dyrekcji
Spis Profesorów
Spis Pracowników
Spis Uczniów
Spis Stażystów


PANEL UCZNIA
Wyślij Sowę
Plan lekcji dla klasy 1
Plan lekcji dla klasy 2
Zastępstwa
Usprawiedliwienia


Informacje o stażu
Wymagania
Trwające staże
Postępy stażu


Loteria Huncwotka
Fanarty Blacka
Zagadki Lupina
Złoty Znicz Pottera
Labirynt Pettigrewa
Milionowy Galeon
Syriusz w Azkabanie


Liga Quidditcha

Kontakt
Program do Quidditcha


Klub Pióra
Wtorek: 18:40
Kontakt


Klub Pojedynków
Wtorek: 20:00
Kontakt


Klub Miłośnika Podróży
Czwartek: 20:40
KontaktBank Gringotta

Bank Gringotta
Spis skrytek

Dziurawy Kocioł

Ulica Pokątna
Lista zakupów

Alejki Sklepowe

Ollivander
Esy i Floresy
Madame Malkin
Lodziarnia
Centrum Handlowe Eeylopa

Nokturn

Sklep z używanymi szatami
Borgin i Burkes


Kroniki szkolne
Lata szkolne
Rywalizacja domów
Mur zasłużonych
Absolwenci
Mistrzowie rocznika

Inkwizytor
Dyrektorzy
Profesorowie
Stażyści
Opiekunowie
Prefekci domów
Prefekci naczelni

Klub Pojedynków
Liga Quidditcha
Księga
KartaSystem oceniania

 SYSTEM OCENIANIA

Uczniowie:

 1. Aby  otrzymać klasyfikację do klasy drugiej, uczeń klasy 1 powinien mieć minimum 31% frekwencji z  przedmiotu oraz minimum 3 oceny pozytywne.

 2. Uczeń w klasie 1 mający z jednego przedmiotu ocenę Troll lub nkl może uzyskać kwalifikacje do klasy 2 decyzją dyrekcji.

 3. Uczniowie mają prawo poprawić każdą ocenę, z wyjątkiem ocen T wystawionych za dopuszczenie się plagiatu bądź ściągania.

 4. Minimalny czas przyznany na poprawę oceny to 2 tygodnie od czasu upublicznienia oceny w dzienniku.

 5. Przewidywane formy sprawdzania wiedzy:

 • odpowiedź ustna,

 • aktywność,

 • sprawdzian/zaliczenie/egzamin,

 • praktyka,

 • praca na lekcji,

 • praca domowa.

 1. Egzamin jest przeznaczony dla obu klas, odbywa się w trakcie ostatniego tygodnia danego roku szkolnego. W klasie drugiej powinien odbyć się w formie dwóch części (teoretycznej i praktycznej). Ostateczna decyzja należy do profesora prowadzącego przedmiot. 

 2. Szczegółowy system oceniania powinien być podany przez profesora podczas pierwszych zajęć, jeśli się tak nie stanie zasady ogólne mają zastosowanie.

 3. System procentowy:

 • 100%-95% - Wybitny (W)

 • 94%-85% - Powyżej Oczekiwań (PO)

 • 84%-70% - Zadowalający (Z)

 • 69%-50% - Nędzny (N)

 • 49%-31% - Okropny (O)

 • 30%-0% - Troll (T)

Nauczyciele:

 1. Każdy zatrudniony profesor powinien przeprowadzić 10 zajęć, z których dziesiąte zajęcia to egzamin.

 2. Każdy profesor powinien przestrzegać terminów. Terminowe wykonywanie obowiązków będzie skutkowało dodatnimi punktami oraz galeonami.

 3. Nieterminowe wykonywanie obowiązków profesora może skutkować punktami ujemnymi, a w ostateczności odebraniem danej ilości galeonów.

 4. Za każdy tydzień przeprowadzonych zajęć lekcyjnych profesor otrzyma wynagrodzenie w postaci 100 galeonów.

 5. Raz w tygodniu na stronie w newsach pojawiać się będzie podsumowanie profesorów, które zawierać będzie wszystkie informacje na temat wywiązania się z obowiązków danego profesora i jego braków.

 6. Nauczyciele podlegają również pod wizytacje inkwizytora, podczas których wystawia on ocenę pracy profesora.

 7. Nauczyciel na początku roku podaje terminy swoich konkursów, za przeprowadzenie ich w terminie otrzyma punkty dodatnie. Jeśli jednak konkurs nie zostanie przeprowadzony w terminie, nauczyciel może otrzymać punkty ujemne. 

 8. Jeśli nauczyciel wie, że nie dotrzyma któregokolwiek ustalonego terminu, powinien zgłosić ten fakt dyrekcji, aby zapobiec otrzymaniu punktów ujemnych.


Nowa strona
Uniwersytetu Huncwotów
ZAPRASZAMY
Wejdź
 


Rogacze posiadają 0 pkt
Lunatycy posiadają 0 pkt
Łapy posiadają 0 pkt
Glizdogony posiadają 0 pkt

[ Punktacja Domów ]


.
sowa: .

.
sowa: .


Inkwizytor
Matkenwis Gutierrez
(założyciel szkoły)
gg: 70366707

Dekrety | Wizytacje
Panel Inkwizytora
Inkwizytor

Dekrety Inkwizytora: 9
Wizytacja Inkwizytora: 0
dodatki na bloga

Sowa Dyrekcji
sowa: dyrekcja.uh@gmail.com
gg: 74152222
Dyrektor
Ginny Lupin
sowa: lupinginny@gmail.com
gg: 74151492

Dyrektor
Anastasia Carrings
sowa: anastasiacarrings@gmail.com
gg: 74171714[ Pełny Ranking ]

Ranking Nauczycieli


[ Pełny Ranking ]Wielka Sala
Gabinet Profesorski

Antyczny Zakatek
Hol runiczny
Mroczna Komnata
Komnata Uroków
Komnata Piękna
Komnata Zmian
Komnata Obrony
Pokoj Tajemnic
Wieza Syriusza
Pokoj Klimatyczny
Biblioteka
Komnata Znaczen
Komnata Polnocna
Wieza Tajemnic

Poza zamkiem

Stadion
Szklarnia
Zielona Polana
Chatka

Pokoje Wspólne

Dom Rogacza
Dom Lunatyka
Dom Łapy
Dom Glizdogona

© 2020 Uniwersytet Huncwotów.Wszelkie prawa zastrzeżone.
Thema&Design: Twisted