Strona Główna
Pokój Profesorski
Huncwocka Gazeta
Pomoc, skargi, zażalenia
Sowy kontaktowe
Social media UH

Dziedziniec
Opis Domów
Regulamin Szkolny
Oferta Edukacyjna
System Oceniania
System Punktowania
Wymagania
Samouczek
Grafika do newsów
System pisania newsów
Reklamy szkoły

Społeczność
Inkwizytor
Spis Dyrekcji
Spis Profesorów
Spis Pracowników
Spis Uczniów
Spis Stażystów


PANEL UCZNIA
Wyślij Sowę
Plan lekcji dla klasy 1
Plan lekcji dla klasy 2
Zastępstwa
Usprawiedliwienia


Informacje o stażu
Wymagania
Trwające staże
Postępy stażu


Loteria Huncwotka
Fanarty Blacka
Zagadki Lupina
Złoty Znicz Pottera
Labirynt Pettigrewa
Milionowy Galeon
Syriusz w Azkabanie


Liga Quidditcha

Kontakt
Program do Quidditcha


Klub Pióra
Wtorek: 18:40
Kontakt


Klub Pojedynków
Wtorek: 20:00
Kontakt


Klub Miłośnika Podróży
Czwartek: 20:40
KontaktBank Gringotta

Bank Gringotta
Spis skrytek

Dziurawy Kocioł

Ulica Pokątna
Lista zakupów

Alejki Sklepowe

Ollivander
Esy i Floresy
Madame Malkin
Lodziarnia
Centrum Handlowe Eeylopa

Nokturn

Sklep z używanymi szatami
Borgin i Burkes


Kroniki szkolne
Lata szkolne
Rywalizacja domów
Mur zasłużonych
Absolwenci
Mistrzowie rocznika

Inkwizytor
Dyrektorzy
Profesorowie
Stażyści
Opiekunowie
Prefekci domów
Prefekci naczelni

Klub Pojedynków
Liga Quidditcha
Księga
KartaRegulamin Szkolny

 REGULAMIN UH

 1. Postanowienia porządkowe:

 • Czas oraz przepisy rekrutacji nowych członków społeczności Uniwersytetu określa Dyrekcja.

 • Głównym pokojem czatowym jest “sala_psot”, znajdująca się na platformie Polfan. W tej sali odbywają się wszelkie uroczystości i wydarzenia szkolne.

 • Edukacja trwa dwa lata szkolne, gdzie każdy rok trwa po 10 tygodni.

 • Regulamin nie określa wszystkich sytuacji, które mogą wystąpić. We wszelkich kwestiach spornych, decyzja niepodważalna i ostateczna należy do Dyrekcji Uniwersytetu Huncwotów.

 1. Regulacje dotyczące funkcjonowania czatu:

 • Każdy ze społeczności szkoły ma obowiązek zachowywać się z szacunkiem.

 • Na czacie zabrania się używania wulgarnego języka. Za użycie takowego, osoba dostaje najpierw ostrzeżenie, gdy to nie przyniesie skutku, osoba zostaje wyrzucona z sali. Powtórne takie sytuacje spowodują dalsze wyciąganie konsekwencji zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Dyrekcje. 

 • Każdy ma prawo o zgłoszenie się o pomoc do pracowników, profesorów, bądź dyrekcji. Osoba, do której ktoś się zgłosi, powinna możliwie natychmiast zareagować i postarać się jak najlepiej pomóc.

 • Profesor w przypadku uzasadnionej przyczyny może odebrać głos danej osobie lub w ostateczności wyrzucić ją z sali. Każdą taką sytuację należy natychmiast zgłosić do dyrekcji, załączając loga z udokumentowanym przewinieniem.

 • Na czacie społeczność może otrzymać bany, jednak tej czynności może dokonać tylko Dyrekcja. W ostateczności, jeśli na czacie nie będzie osoby z Dyrekcji może uczynić to również profesor, jednak musi udokumentować przewinienie i przesłać informację do Dyrekcji. 

 • Osoba, która otrzymała bana w sali Uniwersytetu, ma prawo wniesienia oficjalnego pisma o cofnięcie decyzji. Takie pismo powinno się przesłać do dyrekcji, która rozpatrzy każdy wniosek osobno.

 • W salach należących do Uniwersytetu zabrania się reklamowania innych placówek. Zasada również dotyczy wszystkich mediów społecznościowych oraz platform należących do szkoły.

 1. Regulacje dotyczące uczniów:

 • Uczniowie mają obowiązek:

  • Uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach.

  • Stosować się do zasad ustalonych przez profesora na danym przedmiocie.

  • Nadrobić zaległości z lekcji, na których nie byli obecni.

  • Stosować się do poleceń wydawanych przez nauczycieli i dyrekcję, a także pracowników szkoły. Prefekci również mogą wydawać polecenia, jeśli w pobliżu nie ma nikogo z nauczycieli, pracowników i dyrekcji.

  • Przystąpienia do egzaminu końcowego (w przypadku nieobecności w ustalonym terminie istnieje możliwość napisania w innym terminie po ustaleniu wcześniejszym z nauczycielem danego przedmiotu oraz dyrekcją)

  • Przebywania na lekcjach pod nickiem zgodnym z danymi zapisanymi na strony szkoły.

  • Poinformować dyrekcję o nieprawidłowościach funkcjonowania szkoły, które zauważył.

 • Uczniom zakazuje się:

  • Wyzywania i obrażania innych członków społeczności.

  • Używania wulgarnych słów.

  • Psucia atmosfery na czacie szkoły.

  • Łamania zasad ustalonych w tym regulaminie oraz innych regulaminach szkoły. Nieprzestrzeganie tych zasad, będzie karane.

  • Stosowania przemocy psychicznej lub przemocy w klimacie. (Będzie to skutkować najpierw ostrzeżeniem, a następnie wyrzuceniem z sali. W ostateczności osoba może otrzymać bana bądź zostać wyrzucona ze szkoły)

  • Przebywania w innym dormitorium niż swojego domu, chyba że posiada zezwolenie opiekuna bądź dyrekcji.

  • Tworzenia multikont, czyli zapisywania się dwa lub kilka razy pod różnymi danymi.

  • Przebywania na lekcji innej klasy, chyba że ma pozwolenie profesora prowadzącego.

 • Uczniowie mają prawo:

  • Uczestnictwa w zabawach i wydarzeniach szkolnych.

  • Uzyskać informacje o ocenach i nieobecnościach.

  • Uzyskać informacje powodów uzyskania danej oceny oraz powodu otrzymania szlabanu bądź innej kary.

  • Zaliczenia prac, które były na lekcji, na której uczeń był nieobecny.

  • Przebywania w dormitorium swojego domu, w salach lekcyjnych podczas trwania lekcji oraz w pomieszczeniach szkoły.

  • Wyrażania swojej opinii, bez obrażania innych osób.

  • Uzyskania pomocy od całej Społeczności.

  • Uczestnictwa w dodatkowych zajęciach.

 1. Regulacje dotyczące prefektów domów:

 • Prefektem może zostać każdy uczeń Uniwersytetu.

 • Prefekt powinien wyróżniać się nienagannym zachowaniem, dużą frekwencją oraz dobrymi wynikami w nauce.

 • Prefekci mają takie same obowiązki i prawa jak inni uczniowie.

 • Obowiązkiem prefekta jest pomaganie innym uczniom, nie tylko swojego domu oraz pomagać swojemu opiekunowi domu.

 • Prefekt ma prawo do uzyskania statusu pół operatora w dormitorium.

 • Prefekt ma obowiązek zrobić jeden konkurs bądź zabawę na chacie. Nie są wliczane do tego zabawy zdobione podczas wieczoru Prefektów.

 • Prefekt może stracić stanowisko, gdy nie będzie wywiązywać się ze swoich zadań.

 • Prefekt nie może nadużywać swojej funkcji.

 • Prefekta domu wybiera opiekun domu. Dyrekcja może odrzucić wybraną osobę, jeśli uzna, że nie zasługuje na to miano.

 • Prefekci mają obowiązek uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych w Uniwersytecie. (W przypadku braku takiej możliwości zgłoszenia tego faktu dyrekcji)

 1. Regulacje dotyczące prefektów naczelnych:

 • Prefekta dotyczą wszystkie regulacje wypisanie dla prefektów domów.

 • Prefekt naczelny posiada halfopa w sali psot.

 • Pilnuje on głównej sali, gdy nie ma nikogo z dyrekcji ani z nauczycieli.

 • Może dać punkty minusowe oraz szlaban uczniowi. Musi jednak on wysłać dowody zachowania osoby do dyrekcji.

 • Za nadużywanie władzy bądź niewykonywania obowiązków dyrekcja może usunąć prefekta ze stanowiska.

 • Kandydaturę na prefekta naczelnego wysyła opiekun, ale to dyrekcja wybiera naczelnych.

 1. Regulacje dotyczące nauczycieli:

 • Każdy przyjęty nauczyciel ma prawo posiadania statusu pół operatora w sali psot oraz w sali, w której prowadzi swoje zajęcia.

 • Obowiązkiem każdego nauczyciela Uniwersytetu jest systematyczne uzupełnianie dzienników lekcyjnych oraz dodawanie punktów do rankingu. Każdy profesor ma na to czas do godziny 12:00, niedzieli danego tygodnia.

 • Każdy ma prawo wglądu w udostępniane na stronie cotygodniowe podsumowanie nauczycieli. 

 • Nauczyciel ma obowiązek brać udział w zwoływanych radach pedagogicznych, jeśli nie może pojawić się na którejś, powinien zgłosić to możliwie szybko do dyrekcji.

 • Ma obowiązek przeprowadzenia 9 godzin lekcyjnych, gdzie czas trwania jednej lekcji to 35 minut.

 • Ma obowiązek przeprowadzenia egzaminu przedmiotowego podczas 10 tygodnia nauki.

 • Jeśli nauczyciel nie ma możliwości pojawienia się i przeprowadzenia zajęć w terminie, powinien zgłosić się do dyrekcji i usprawiedliwić swoją nieobecność z wyprzedzeniem oraz w możliwie szybkim terminie odrobić swoją nieobecność.

 • Każdy z profesorów ma obowiązek przeprowadzenia minimum 2 konkursów przedmiotowych na stronie (Pierwszy w 1-4 tygodniu nauki, drugi w 5-9) oraz maksymalnie 3 dni po zakończeniu konkursu dodać do rankingów punkty.

 • Ma obowiązek przeprowadzenia minimum 3 zabaw wieczornych.

 • Nauczyciel nie może nadużywać swojej władzy.

 • Ma prawo ukarać ucznia, jeśli ten zachowuje się niestosownie lub łamie regulamin.

 • Nauczyciele mogą nagrodzić ucznia podczas lekcji, dając mu maksymalnie 40 punktów za jedną lekcję (bez loga i listy).

 • Nauczyciel może zostać wydalony ze stanowiska za niestosowne zachowanie, nadużywanie władzy bądź niewykonywanie swoich obowiązków.

 • Profesor powinien zapoznać się z systemem oceniania profesorów oraz pamiętać o terminowości swojej pracy. Dyrekcja za nieterminowe wykonywanie obowiązków profesora ma prawo do wyegzekwowania tych obowiązków zgodnie z systemem oceniania nauczycieli.

 1. Regulacje dotyczące opiekunów:

 • Mają obowiązek zorganizować jedno spotkanie podczas pierwszego tygodnia nauki.

 • Opiekun podczas kolejnych tygodni nauki powinien zwołać kolejne spotkania, aby zapewnić uczniom pomoc oraz zachęcić ich do dalszej pracy. 

 • Mają obowiązek wybrać prefektów i przesłać ich kandydatury do dyrekcji, w ustalonym terminie.

 • Opiekunowie powinni pomagać swoim podopiecznym oraz kontrolować ich postępy w nauce.

 • Opiekunowie powinni informować na bieżąco swojego opiekuna z ramienia Dyrekcji o wszystkich sprawach i kłopotach, aby ten mógł pomóc im reagować.

 1. Regulacje inne:

 • Za niestosowanie się do regulaminu dyrekcja ma prawo wyciągnąć konsekwencje.

 • Możliwe konsekwencje oraz kolejność ich stosowania:

 1. Upomnienie na kanale prywatnym,

 2. Upomnienie pisemne poprzez sowę,

 3. Publiczne upomnienie na czacie/stronie,

 4. Wydalenie ze szkoły.


Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go!!!


Podpisano:

Ginny Lupin

Alejandro Farias

Vivienne Anderson

Anastasia CarringsNowa strona
Uniwersytetu Huncwotów
ZAPRASZAMY
Wejdź
 


Rogacze posiadają 0 pkt
Lunatycy posiadają 0 pkt
Łapy posiadają 0 pkt
Glizdogony posiadają 0 pkt

[ Punktacja Domów ]


.
sowa: .

.
sowa: .


Inkwizytor
Matkenwis Gutierrez
(założyciel szkoły)
gg: 70366707

Dekrety | Wizytacje
Panel Inkwizytora
Inkwizytor

Dekrety Inkwizytora: 9
Wizytacja Inkwizytora: 0
dodatki na bloga

Sowa Dyrekcji
sowa: dyrekcja.uh@gmail.com
gg: 74152222
Dyrektor
Ginny Lupin
sowa: lupinginny@gmail.com
gg: 74151492

Dyrektor
Anastasia Carrings
sowa: anastasiacarrings@gmail.com
gg: 74171714[ Pełny Ranking ]

Ranking Nauczycieli


[ Pełny Ranking ]Wielka Sala
Gabinet Profesorski

Antyczny Zakatek
Hol runiczny
Mroczna Komnata
Komnata Uroków
Komnata Piękna
Komnata Zmian
Komnata Obrony
Pokoj Tajemnic
Wieza Syriusza
Pokoj Klimatyczny
Biblioteka
Komnata Znaczen
Komnata Polnocna
Wieza Tajemnic

Poza zamkiem

Stadion
Szklarnia
Zielona Polana
Chatka

Pokoje Wspólne

Dom Rogacza
Dom Lunatyka
Dom Łapy
Dom Glizdogona

© 2020 Uniwersytet Huncwotów.Wszelkie prawa zastrzeżone.
Thema&Design: Twisted